OKAS
Objekti Kontrollimise Andmekogu Süsteem
  Infosüsteemi sisenemiseks tuleb kasutaja tuvastada autentimisportaalis  
 
 

EL aregnufond